Ainealast kirjandust ja niisama mõnusat lugemist

Anete Puusta  III HK

Oma kooliaja jooksul on kindlasti iga õpilane vähemalt korra kuulnud mõnda õpetajat lausuvat sõnu „Raamatute lugemine on laia silmaringi ja hea maailmatunnetuse alus”, „Kes loeb palju, sellel on enamasti parem lausestus ja avaram sõnavara”, „Meil ei ole kahjuks tunnis palju aega sellest rääkida, aga keda teema huvitab, see võib kodus ise juurde lugeda” või „Seoses selle teemaga tuleb mulle meelde üks raamat, mida just hiljuti lugesin…”. Tuleb tõdeda, et õpetajatel on igal juhul ka tuline õigus, nagu see ikka kipub olema.

Niisiis kogusin kokku esimese poolaasta jooksul koolitundides õpetajate mainitud raamatute pealkirju ning häid autoreid, mida keegi on soovitanud õpilastel lugeda. Nagu arvata võiski, pärineb palju raamatusoovitusi kirjanduse tundidest, kuid ka reaalainete õpetajad on nii mõnedki head teosed nimetanud. Nimekirjas leidub nii ainealaseid raamatusoovitusi kui ka niisama põnevat ajaviitelugemist, kust ehk valemid ja võrrandid on välja jäetud. Kaks head asja kohtuvad aga mõnusates populaarteaduslikes teostes. Alljärgnev nimekiri annab põgusa ülevaate raamatutest ja lugudest, mida meie kooli õpetajatele endile tegelikult lugeda meeldib, eeldades, et teistele soovitatakse lugeda ikka neid raamatuid, mida ka ise on nauditud.

Kirjanduse tund

 • „Uhkus ja eelarvamus” Jane Austen
 • „Keisri hull” Jaan Kross
 • „Moby Dick” Herman Melville
 • „Tundekasvatus” Gustave Flaubert
 • „Tõde ja õigus” Anton Hansen Tammsaare
 • „Kellavärgiga apelsin” Anthony Burgess
 • „451Fahrenheiti” Ray Bradbury

Kunstiajalugu

 • „Marie-Antoinette (1755-1793). L’Autrichienne” Evelyne Lever
 • „Libarebased ja kooljad” Pu Songling
 • „Siddhartha” Hermann Hesse
 • J. D. Salingeri novellid
 • „Kuu ja kuuepennine” W. Somerset Maugham
 • „Noa noa” Paul Gaugin
 • poeem „Ronk” E. A. Poe

Muusikatund

 • „Õhtumaade muusikalugu I” Toomas Siitan
 • „Suurte heliloojate armuelu” Nigel Cawthorne

Matemaatika

 • Muinaslugu malemängu leiutajast, riisiteradest ja lihtsameelsest valitsejast

Bioloogia

 • „Inimkeha. Kasutusjuhend asukale” Bill Bryson

Geograafia

 • „Budapest Noir” Vilmos Kondor

Kehaline kasvatus

 • Ainealast
  • „Normaalne söömine” Mihkel Zilmer, Urmas Kokassaar, Anne Lill
  • „Normaalne joomine” Mihkel Zilmer, Anne Lill
 • Niisama mõnusat lugemist
  • „Kukeseene kuulamise kunst” Valdur Mikita
  • „Mees, kes teadis ussisõnu” Andrus Kivirähk
  • luulekogu „Rähni ravi” Ilmar Trull

Keemia

 • Väikestele ja suurtele:
  • „365 eksperimenti lastele igaks päevaks” Anita Van Saan
  • „365 katset kodulaboris” tõlkinud Kuldar Traks
 • Vilunumatele:
  • „999 nõuannet: vestlusi kodukeemiast” Aili Kogermann
 • Väärt autoreid:
  • Hergi Karik („Elemendid meis ja meie ümber”, „Biometallid ja mürkmetallid” jm)
  • Mihkel Zilmer ja Urmas Kokassaar (biokeemia ja toitumise teemadel)

Loovkirjutamise tund

 • „Kirjutamisest. Mälestusteraamat ametioskustest” Stephen King
 • kirjandusajakiri Värske Rõhk