Esimene sisseelamine gümnaasiumiellu ehk esimese arvestuste nädala emotsioonid I aasta silmade läbi

Chrislin Metsanurm ja Erik Rebane III SO

InterNosi toimetus viis peale sügisvaheaega I aasta õpilaste seas läbi küsitluse arvestustenädala möödumise kohta. Kõikide õpilaste jaoks oli kogemus esmakordne, kuna põhikoolid sellist süsteemi enda õppekavas ei rakenda. Seega uurisime, millises meeleolus on värsked gümnasistid pärast pikka arvestuste nädalat. 

Küsitluse koostasime elektrooniliselt Google Formsi teel ja koosnes viiest kohustuslikust küsimusest. Küsimustiku lõpus sai jagada enda mõtteid ja ideid lõppevast arvestuste nädalast. 

Küsitlusele oli kirjutamise hetkeks vastanud 127 õpilast, koguni 65% esimese aasta õpilastest. Suur osa õpilastest (90%) leidis, et selline õppesüsteem on parem kui tavapärane põhikooli kava. Saavutatud õpitulemustega jäi 47 õpilast (47%) rahule ja märkis tulemuseks viiepalliskaalal “4”. Kahjuks oli väga rahul oma tulemustega ainult 12% õpilastest. Uus süsteem vajab lihtsalt harjumist ja sisseelamist. Õpetajate toetust ja vastutulelikust hinnati aga see eest kõrgelt, koguni 54% õpilastest kiitsid enda juhendajaid. Stressirohkuse küsimuse osas jagunesid õpilased enam-vähem võrdselt, paljude arvates oli eelnev nädal raskem kui oodatud arvestuste nädal, mistõttu ei olnudki seitsmes nädal midagi ületamatut. 

Vabatahtlikule meeleolu ja tagasiside lisaküsimusele vastanud kiitsid, et oli kergem, kui nad arvata oleksid osanud, ja sai olla enda aja peremees. Arvestuste nädalale on ära jaotatud suuremad arvestused, mistõttu on õpilastel kergem enda aega planeerida, ning päevad on lühemad, et jõuaks valmistuda järgnevateks töödeks. Õpilased väitsid ka ise, et kui õppida järjepidevalt ja tekitada endale rutiin ning mitte jätta õppevõlgnevusi, ei ole arvestuste nädal õudusunenägu. Peale vaheaega jätkus tavapärane õppimine ja viie nädala pärast on juba uus arvestuste nädal ukse ees. 

Vaid järjepidev õppimine viib sind sihile!