Malevlaste omaalgatuslik meditsiinilaager tõi kokku noored üle Eesti

Triinu Kree, I HK

10.-12. detsembril võis kuulda Viljandi maakonnas Paistu kooli lähedal karjeid ja jooksumadinat, ööpimeduses sõitsid kiirabiautod ning plahvatasid suitsupommid. Toimuvaga kursis olevatel kohalikel polnud muretsemiseks siiski põhjust, kuna käimas oli Sakala maleva noorte omaalgatuslik meditsiinilaager, kuhu oli kokku tulnud 25 noorkotkast ning kodutütart Lääne, Valga, Põlva ja Sakala malevast. „Noorte omaalgatuslike ideede konkursi” ehk NOT-i rahastatud projekti peamised korraldajad olid VG õpilased Jarmo Malmre, Jan Randar Raidma ning Joosep Animägi ja Kesklinna kooli noormees Reimo Jürjo, kes juhtisid 11 kaaskorraldaja abiga kahe ööpäeva jooksul aset leidvaid tegevusi.

„Noortel tuli idee teha korralik ja põhjalik meditsiiniväljaõpe,”  vabatahtlik noortejuht ja meditsiinilaagri mentor Raul Astel laagri alguses. „Olen näinud, et erinevatel võistlustel ei oska nad esmaabiga mitte midagi peale hakata – see on põhjus, miks projekti mentoriks hakkasin. Loodame siiralt, et see üritus annab neile mingidki oskused.”

Laagrieelset ettevalmistust ning varustuse kontrollimist hõlmav kogunemine toimus reede pärastlõunal Sakala malevas. Seejärel sõideti Paistu kooli, avati laager ning seati end sisse, millele järgnes neli tundi Punase Risti akadeemilist meditsiinikoolitust. Esimese õhtu meeleolukaks lõppakordiks olid seltskonnamängud ja disko, pärast seda suunduti magama.

Hommikul anti äratus kell 7:00, millele järgnes virgutav hommikuvõimlemine. Pärast söömist ja teisi toimetusi asusid laagrilised eelmise päeva esmaabiteadmisi välitingimustes lavastatud olukordades ellu rakendama.

„Praegu on siis laagri teine päev. Nüüd oleme jõudnud situatsiooni, kus oleme tekitanud simuleeritud õnnetuse: siin on peahaavu, surnuid, alajahtunuid. Õhtul saavad malevlased ettekujutuse veel katastroofi- või sõjaolukorra meditsiinist,” raporteeris Raul Astel.

Üldisele meditsiiniteemale vahelduseks toimus ka riviõpe, kus harjutati rivisseisu elemente ja -liikumist. Lisaks pakkus malevlastele põnevust pärastlõunane sideõpe, kus harjutati välitelefoniga morsekoodi kasutades sõnumit edastama, sidetraati vedama ning välitelefone ühendama.

„Tund algas nii, et seletati lahti, mis on NATO kuuldekoodid (alfa, bravo jms) ja morsekood ning kuidas neid välitelefonil kasutada. Peale seda jagati jagu kaheks ning mõlemad pooled said välitelefoni ning kaardi asukohaga, kuhu pidi minema. Kui pooljaod olid positsioonidel, tuli ära ühendada mõlemad välitelefonid. Jagu sai endale kaks koopiat NATO koodist ning pidi edastama teate, samas järgides sidepidamisprotseduure. Sõnumi edastamise ajal ei tohtinud oma positsioonidelt liikuda, kuna samal ajal käis lahing vaenlasega,” rääkis Jarmo Malmre.

Pärast ühistegevuste lõppu suundus osa korraldusmeeskonnast laagriliste eest salaja Ahimäe karjääri, valmistamaks ette öist üllatussituatsiooni. Päeval oli osa neist täitnud liiklusreguleerijate rolli, nüüd aga mängisid vastutegevuse grupina vaenlasi.

Teistele osalejatele jätkus õhtu eelmisest päevast tuttaval viisil, kuni vastutegevuse märguande peale käivitus Paistu koolis kell 00:20 häire. Järgnes adrenaliinirohke sündmustejada: laagrilised võtsid ühendust sideülemaga, kes saatis (samuti lavastatud) kiirabi välja. Koolimajja ehk staapi jäi üks peakorraldajatest, sideülem, korrapidaja ja üks autojuhtidest.

„Öine stsenaarium nägi ette, viie kilomeetri kaugusel on toimunud äkkrünnak Kaitseliidu noorliikmete patrullille. Koolimajast tulevad noored pidid komplekteerima endale ise meditsiinikotid, vastavalt sellele, kuidas nad õigeks pidasid. Tuli osata anda abi kuuele kannatanule, kes olid Ahimäe karjääris rünnaku tulemusel viga saanud. Noortel olid paintball’i markerid ja suitsupommid, et end vastutegevuse eest kaitsta. Kannatanud sai Medivac’i ehk kiirabiautosse evakueerida. Meie eesmärk oli panna noored juhtumit lahendama nii, et olukord oleks neile põnev ja ootamatu – seda mõlemas situatsioonis. Malevlased tegutsesid läbimõeldult ja meeskonnatöö sujus,” seletas meediapealik Jan Randar Raidma. Öötegevus kestis varahommikul poole neljani, siis mindi magama.

Pärast äratust kell 10:00 tehti jälle hommikuvõimlemist. Laagri otsad tõmbas kokku rühmatasandil riviõpe ning relvade puhastamine ja lahtivõtmine. Pärast lõunasööki pandi laager kokku ning sõideti tagasi Sakala malevasse, kus laaditi maha varustus ja saadeti autod pesemisse.

„Laagri eesmärgiks oli organisatsioonidevahelise koostöö suurendamine ja sõprussidemete loomine, samuti võimalus saada meditsiini eriala märk,” nentis Reimo Jürjo koos laagri korraldajatega. „Tahtsime pakkuda noortele vinget ja katsumusterohket nädalavahetust ja arvame, et see ka õnnestus.”

Nagu selgub tagasisideküsitlusest, jäädi üritusega väga rahule ja hoolimata vesiseks pööranud talveilmast suunduti koju rõõmsa meelega.

Laagrist on ka valminud video: