Õpilaste muljed jõuluajast Viljandi Gümnaasiumis

Triinu Kree, I HK

13. detsembri õhtul saatsin Stuudiumis laiali InterNos’i jõuluküsitluse, mille abil soovisin kaardistada õpilaste tausta, muljeid ja soove seoses tänavuse jõulukuuga Viljandi Gümnaasiumis. Valikvastustega küsimuste kõrval oli võimalik ka oma nimi lisada ning ideid ja ettepanekuid kirjutada. Vastajaid tuli kokku 120.

Esmalt selgitasin välja klassid ja õppesuunad: esimene diagramm jagunes I ja II aasta vahel võrdselt: 36,7% ja 36,7%, ülejäänud 26,7% olid III aastast.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Mitmenda aasta õpilane oled?. Vastuste arv: 120 vastust.

Õppesuundades domineerisid humanitaar-kunst, loodus-reaal ja matemaatika-füüsika, ülejäänud jagunesid peaaegu võrdselt umbes protsendiste vahedega.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Mis õppesuunas sa käid?. Vastuste arv: 120 vastust.

Võtsin vaatluse alla ka põhikoolid, kust õpilased tulevad. Märgatavasse ülekaalu jäid Kesklinna ja Jakobsoni kool (võrdsetena 16%) ja Paalalinna kool (12%). Järgnes rohkearvuliselt koole nii Viljandi maakonnast kui ka kaugemalt: Abja, August Kitzbergi, Tõrva, Tarvastu ja Tallinna Kristiine gümnaasiumist, Olustvere, Suure-Jaani, Kõpu, Paistu, Võhma, Heimtali, Holstre, Imavere, Kildu, Leie, Rõuge, Saarepeedi ning Türi põhikoolist ja Viljandi Vabast Waldorfkoolist.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kuidas hindad oma osavõtlikkust VG jõuluaja tegevustes?. Vastuste arv: 120 vastust.

Enda osavõtlikkust VG jõuluaja tegevustes sai hinnata skaalal “Jõulutegevused ei huvita mind üldse, minu jaoks on need tavalised koolipäevad.” kuni “Ootan jõulutegevusi alati huviga, võtan neist võimalusel ka ise osa või olen abiks korraldamisel.” Eristuv enamus vastajatest (31,7%) jäi 4. punkti juurde.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kuidas hindad VG jõulutegevusi?. Vastuste arv: 120 vastust.

Gümnaasiumi tänavusi jõuluaja tegevusi hinnati kõrgelt: 40% vastanutest andis sellele 5 punkti, 34,2% 4 punkti, kuldse kesktee kasuks otsustas 17,5% ja ülejäänud 8,4% jagunes madalaima ja sellest järgmise hinnangu vahel. 

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kui võrdled oma põhikooli ja VG jõulutraditsioone, siis kummad sulle rohkem meeldivad?. Vastuste arv: 120 vastust.

Võrreldes VG jõuluaja tegevusi oma põhikooliga, jäid ligi pooled õpilased arvamusele, et need olid enam-vähem võrdsed. Teine kaalukas osa vastajatest arvas, et VG tegevused põnevamad ja toredamad.

Neil, kes olid teinud selge eelistuse gümnaasiumi või põhikooli kasuks, oli vabatahtlik võimalus avatud küsimuses seletada, mis oli vahvam. 

Gümnaasiumi jõulukommete pooldajad tõid välja, et põhikoolis puudus hubane jõulumeeleolu, tegevusi oli vähem, need polnud nii mitmekülgsed ja üldist entusiasmi nappis.

“Põhikoolis oli atmosfäär vähem jõululik ja mitte nii ühtehoidev – eriti just viimane aspekt on minu jaoks üllatav, sest olen VG-s alles I aasta poole peal. Tegevused on hästi organiseeritud ja rõõmsameelsed,” kiideti gümnaasiumit. “Väikese põhikoolina oli põhimõtteliselt kõigil õpilastel jõuluperioodil mingit laadi esinemise kohustus. Siin aga on huviliste rohkuse tōttu lõpuks võimalik seda aega lihtsalt nautida, muretsemata, et kindlasti pean osa võtma.” Samuti kirjutati, et põhikoolis toimusid tegevused üksikute sündmustena, kuid VG-s olid need jaotatud laiema tervikuna kogu detsembrikuu peale, mis aitas pühadeaja meeleolu paremini üleval hoida. “Põhikoolis oli võimalus terve kooliga midagi põnevat teha, näiteks jõulunäidendid iga klassi poolt vms. Praegu VG-s ei ole tekkinud veel sellist suurt ühist jõulutunnet, aga see on ka arusaadav, kuna peame distantsi hoidma.”

Toredate põhikooliaegsete traditsioonide seas mainiti näiteks kohvikut, laata, jõulukirikut, diskosid, soovilaule kooliraadios, töötube ja isegi spordipäeva.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Milline tänavustest jõulutegevustest/-üritustest oli sinu jaoks kõige toredam?. Vastuste arv: 120 vastust.

Lemmiku jõulutegevuse favoriitideks kujunesid jõuluhommikud (45%) ja stiilinädal (30,8%). Ühine klasside kaunistamine oli parim 9,2% vastanute meelest ning lemmiktegevust polnud 15% õpilastest.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kui tihti käisid 29.11-03.12 toimunud jõuluhommikutel?. Vastuste arv: 120 vastust.

29. novembrist 3. detsembrini sai koolipere igal hommikul kell 9:00 nautida aatriumis toimuvaid jõuluhommikuid, kus esinesid omaloominguliste luuletustega I teatristuudio liikmed ja lauldi. Igal hommikul käis esinemisi vaatamas 27,5% õpilasi, numbriliselt järgmisele kohale (18,3%) jäi vaid üks kord. Järgnesid neli, kolm ja kaks külastuskorda. 10% vastanutest ei osalenud.

Teenuse Vormid vastuste diagramm. Küsimuse pealkiri: Kas etteantud värvide järgi klassi kaunistamine oli pigem raske või just meeldiv?. Vastuste arv: 120 vastust.

Klasside kaunistamisel juhinduti tänavu kokkulepitud ühisest värvigammast. 19,2% vastanutest arvas, et vabal teemal ja värvidega oleks olnud kaunistamine lihtsam, vastupidisel arvamusel, et nii oli just lihtsam, oli 15,8%. Enamus, 31,7%, jäi vahepealsele seisukohale.

Viimasena oli vastajatel vaba voli soovi korral järgmiseks aastaks oma muljeid ning ideid jagada. Ettepanekuid tuli põnevaid: vabalava süsteem ja karaoke, jõuluhommikute laiendamine ka päeva peale (üks vahetund lisaks näiteks 12:00-12:00) ja miniürituste toimumine kogu detsembrikuu jooksul. 

Mõningase negatiivse tagasiside kõrval jäi kokkuvõttes kõlama positiivne ning rõõmus meelestatus ning enamus õpilasi olid põnevil järgmise aasta suhtes.

One thought on “Õpilaste muljed jõuluajast Viljandi Gümnaasiumis

  1. Väga tore, et jõulude eelsed tegevused vastukaja leiavad!
    Samas toimus 9.-10.detsembril koolis õpilasfirmade jõululaat aga see küsimustikus ei kajastu. See laat on ju meil juba aastatepikkune traditsioon 🙂

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga