Tehisintellekt kui üks tööriist õpetaja pagasis

Jan Randar Raidma, III SO

Foto: Jan Randar Raidma

Õppimises ja õpetamises on üha enam kasutust leidnud ChatGPT ja teised tekstiloomemootorid. Õpetaja professionaalsest arengust lähtuvalt on oluline teadvustada tehisaru võimalusi ja ohte, sest õppijad on nutikad ja juba praegu õppetöös leidlikud tehisintellekti võimaluste kasutajad.

27. veebruaaril toimus Viljandi Kesklinna koolis õpetajatele suunatud tehisintellekti teemaline koolitus “Tehisintellekt kui üks tööriist õpetaja pagasis”, kus osales Viljandi linna üldhariduskoolidest 185 õpetajat. Koolitust viis läbi Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kultuuriandmete analüüsi teadur Andres Karjus.

Viljandi Hariduse Arengufondi tegevjuht Eneli Rimpel ütles, et tegemist pole pelgalt ühe koolitusega, vaid see on osa suurest ja süsteemsest lähenemisest Viljandi linnas, mille lõpp-eesmärk on jõuda väljundini, kus õpetajatel on teadmised, oskused ja tahe rakendada tehisaru võimalusi. Samuti, et õpetaja oleks teadlik, kuidas õpilased tehisintellekti kasutavad ning kuidas eesmärgipäraselt tööriista rakendada just õpiväljundite saavutamiseks ja õppija andekuse märkamiseks ja toetamiseks.

Foto: Jan Randar Raidma

Esimese koolitusmooduli eesmärgiks oli luua Viljandi linna õpetajatele ühtne pinnas, kus käsitleti tehisaru ABC-d ning praktiseeriti tehisaru võimalusi õppija andekuse toetamiseks diferentseeriva õppe kaudu. 

Eesti riigi demograafiliste suundumuste tõttu tööealiste hulk kahaneb. Samal ajal suureneb vajadus kõrgtehnoloogiliste ja teadusmahukate töökohtade järgi. See tähendab, et jätkusuutliku riigi toimimiseks tuleb leida parimaid viise koolide võimestamiseks, et iga õppija potentsiaal maksimaalselt avalduks ning rakenduks.

Sihtasutus Viljandi Hariduse Arengufond on 2013. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärk on kaasa aidata haridusvaldkonna arengule, toetada innovaatilisi tegevusi ning hoida fookuses põhimõtet «Iga laps on andekas». 2023. aastal otsustas fond rõhuasetuse suunata Viljandi linna üldhariduskoolidele, toetamaks piirkonna koolide õpetamise ja õppimise kvaliteeti rohujuure tasandil. Haridusfondi, koolijuhtide ja õpetajatega koostöös kaardistati koolide väljakutsed ning jõuti järeldusele, et senisest enam tähelepanu ja lisaressurssi vajab Viljandi linna üldhariduskoolides nii õppijate andekuse märkamine ja toetamine kui ka õpetajate professionaalse arengu soodustamine.

Foto: Jan Randar Raidma

Kanal 2 uudistesaade “Reporter” tegi koolituspäevast videoloo:

https://reporter.kanal2.ee/7970308/viljandi-opetajad-tutvusid-tehisaruga-mis-laste-eest-koolitood-koik-ara-teeb

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga