Ülevaade matemaatikanädalast

Kevin Jürgen  I MF

Novembri esimesel koolinädalal toimus meie koolis juba üheksandat korda matemaatikanädal. Sellel aastal toimus kokku viis üritust (aritmeetikakonkurss, aaretejaht, mitmevõistlus, küberpähkel ning sudokuvõistlus), mille osalejatele anti ka auhinnad. Küsisime matemaatikaõpetajatelt,  kes kõike korraldasid, et saada teada, miks tähistatakse matemaatikanädalat ja kas selle korraldamine on raske. Samuti uurisime õpilastelt, kuidas üritus neile meeldis ning missugune oli nende lemmik matemaatikanädala päev.

Matemaatikanädalast plakat, nädala ülesanne, päeva ülesanne ja luuletused.

Korraldajatelt:

  1. Miks tähistatakse/korraldatakse matemaatikanädalat?

Põhjuseid on mitmeid: propageerida matemaatikat õpilaste hulgas, kes tegelevad vähem matemaatikaga (on nende nõrgem ala) või keda lihtsalt nii väga aine ei huvita. Lisaks eelnevale ka korraldada ülekoolilisi asju matemaatika alal, näiteks aritmeetikakonkurss, matemaatikaolümpiaad ning aaretejaht. Samuti tõestada, et matemaatika võib olla ka ilus ning hariv.

  1. Kas matemaatikanädala eestvedamine on raske ülesanne?

Alguses oli väga keeruline (formaat luua, ülesandeid koostada, et oleks mõõdukalt nii kergemaid kui ka raskemaid), kuid enam ei ole nii raske, kuna ülesanded on matemaatikaõpetajatel omavahel ära jagatud, igaüks teab täpselt endale võetud kohustusi.

  1. Kas osalejaid oli sellel aastal palju?

Päeva- ja nädalaülesandeid lahendati sellel aastal vähem, kuid aaretejahil osales tänavu rohkem võistkondi. Millegipärast oli MF-suuna õpilasi vähem.

  1. Missugune matemaatikanädala päev oli Teie lemmik? Miks?

Nii teisipäev kui ka kolmapäev, kuna siis toimus matemaatikaõpetajate lemmiküritus aaretejaht, sest aega oli rohkem (kell ei tiksunud peale) ning see oli ise välja töötatud ja elluviimise juures aastaid kaasa löödud, vaeva nähtud.

  1. Kui Teil oleks võimalus ise osa võtta/lahendada ülesandeid, siis missuguse Teie valiksite?

Üks matemaatikaõpetajatest valiks aritmeetikakonkursi, sest see on tema tugev külg ning talle meeldib. Teine õpetaja valiks aaretejahi, sest on tore otsida üle kooli ülesandeid ning neid võimalikult kiiresti lahendada, et jõuda lõppu kiiresti välja.

Osalejatelt:

  1. Kas Teile meeldis/ei meeldinud matemaatikanädal? Miks?

Kolmest õpilasest, üks vastas, et kahjuks ei saanud osaleda Matemaatikanädalal. Ülejäänutele meeldis matemaatikanädal, kuna olid head ülesanded ja ei olnud tüüpilisi ning tavalisi harjutusi.

  1. Missugune oli Teie lemmik matemaatikanädala päev?

Pakuti vastusteks esmaspäeva, teisipäeva ning kolmapäeva, tulenevalt ülesannetest ning võistlustest.

  1. Kuidas oleks saanud (Teie arvates) matemaatikanädal paremini minna?

Matemaatikanädal oleks saanud edeneda, kui kõik üritused oleksid toimunud, kui koroonaviirust poleks olnud. Samuti sooviti rohkem meeskonnamänge, et tulemused läheksid võibolla natukene paremaks ning ei hakkaks igav.

Matemaatikanädalast pildid, jutukesed ning mõned fraasid Nova õpetajate toa ees.

Matemaatikanädalal ei osalenud küll see aasta nii palju õpilasi, kuid siiski tundus üritus üsna kasulik, sest toimusid huvitavad mängud, mis arendasid matemaatilisi oskusi ning auhinnad jagati ka laiali.